Lange landingsbaan

De lange landingsbaan heeft een lengte van 2.600 meter.

Het is de bedoeling om ook in de nieuwe situatie te laten zien dat hier een start- en landingsbaan heeft gelegen. Een groot deel van de baan wordt opgeruimd, maar de zichtlijn blijft bestaan. Een deel van de baan zal worden omgetoverd tot een aantrekkelijke, robuuste waterpartij. Van de korte landingsbaan, die haaks op de lange ligt, is het de bedoeling om deze te behouden in de nieuwe situatie. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de korte landingsbaan de functie krijgt van boulevard aan de waterplas, waaraan gewoond, gewinkeld, gewandeld en gerecreëerd kan worden.

Lat: 52.1705891120781
Long: 4.42731857299805

Cookie-instellingen