Home

Groen wonen en werken, dicht bij duinen en stad

Dicht bij de duinen en midden in de Randstad ontstaat een aantrekkelijk landschap. De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen aan een bijzonder mooi gelegen en duurzame woonwijk met veel plek voor water en groen. Er komen maximaal 5.000 woningen, diverse voorzieningen en volop ruimte voor sport en spel. In de verschillene woonbuurten is voor ieder wat wils: van een vrije kavel tot prachtige appartementen en van een eengezinswoning aan de duinrand tot een moderne villa aan het water. Hier kun je wonen in de luwte van het duinlandschap, maar ook dichtbij Katwijk, de historische binnenstad van Leiden en de internationale levendigheid van Den Haag. Wind-, zonne-energie en hightech-oplossingen staan garant voor duurzame en betaalbare energie, ook op de lange termijn. Locatie Valkenburg is daarmee de eerste woningbouwlocatie in Nederland die geheel zelfvoorzienend is in energie. En straks een gewilde groene woonwijk, midden in de Randstad!

 

Stand van zaken april 2018

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk werken aan de voorbereidingen voor de eerste woningbouwlocaties. Er zal gestart worden vanuit het 'bronpunt' VIP-gebouw. De exacte omvang en ligging en het programma hiervoor worden nog vastgesteld. De planning is erop gericht om in 2020 de eerste 325 woningen op te leveren. Hoe de eerste woningen worden ontwikkeld en vanaf welk moment kan worden ingeschreven voor een woning, wordt op een later moment bekend gemaakt.

 

Afronden ontmanteling door Heijmans Wegen

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is Heijmans Wegen sinds 2014 bezig geweest met de ontmanteling van de start- en landingsbanen, detectie en verwijdering van niet-geëxplodeerde explosieven, sanering van milieuverontreiniging en verwijdering van leidingen, opslagtanks en enkele gebouwen. Bovendien worden er enkele bouwwegen aangelegd. Dit jaar zullen de werkzaamheden afgerond worden en komt het terrein beschikbaar voor de voorbereiding van de eerste woningbouw.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieueffectrapport en bestemmingsplan

De gemeente gaat voor de ontwikkeling van Projectlocatie Valkenburg een bestemmingsplan maken. Op Locatie Valkenburg komen 5.000 woningen en vlakbij ligt een Natura 2000 gebied: de duinen. Omdat deze ontwikkeling effecten kan hebben op dit gebied moet een Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld. Dit rapport brengt de milieugevolgen van het plan in beeld en is nodig om over dat plan een besluit is genomen.

Welke onderwerpen de gemeente wel en niet gaat onderzoeken voor de MER staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft van 15 december 2017 t/m 25 januari 2018 ter inzage gelegen. De binnengekomen zienswijzen en de reactie van de Commissie worden meegenomen bij het opstellen van het MER. Het is de bedoeling dat de ontwerpMER en het ontwerp bestemminsplan nog in 2018 ter inzage worden gelegd. Op dat moment kan iedereen een zienswijze indienen.

 

Drone industrie op Valkenburg

Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland hebben afgesproken dat de komende 5 jaar te kijken of de locatie Valkenburg als vestigingslocatie voor de drone-industrie succesvol kan zijn.

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt drone-bedrijven de mogelijkheid zich in de voormalige marinegebouwen te vestigen en zal een testveld exploiteren waar bedrijven producten kunnen testen. Enkele bedrijven hebben zich al gevestigd.

De gemeente Katwijk heeft samen met de TU Delft de Stichting Unmanned Valley Valkenburg opgericht die vanaf en op de locatie Valkenburg activiteiten zal opstarten ter ondersteuning van de Nederlandse drone-industrie. Een van de activiteiten betreft de aanvraag van een zogenaamde EFRO subsidie die diverse bedrijven de mogelijkheden geeft hun producten en diensten verder te ontwikkelen. Onderdeel is ook de vestiging van het succesvolle startup programma van de TU Delft: Yes Delft. Definitieve besluitvorming over de subsidie wordt in het voorjaar van 2018 verwacht.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor het testveld een luchthavenregeling aangevraagd. Op het terrein wordt daarvoor steeds flexibel een klein gebied van 500 bij 500 meter aangewezen zodat rekening kan worden gehouden met ontwikkelingen op het terrein maar ook de flora en fauna. De drones mogen alleen boven dat gebied vliegen, niet daarbuiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau: Postbus.RVB.Valkenburg@Rijksoverheid.nl

 

Meer weten?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief, kijk eens op Facebook of volg ons op Twitter @LocValkenburg.