Waarom wordt bij PLV gebruik gemaakt van de Crisis en herstelwet?

ProfielfotoLinda van den Berg 15-04-2013 921 keer bekeken 1 reacties

1  reacties

Linda van den Berg 15-04-13 om 12:39

De ontwikkeling Locatie Valkenburg is vorig jaar aangemeld voor de 6e tranche Crisis- en herstelwet (Chw) om de geldigheid van het bestemmingsplan te verlengen naar 20 jaar, zodat de ontwikkeling met één bestemmingsplan mogelijk gemaakt kan worden. Door de verlengde looptijd kan de gemeente flexibeler inspelen op veranderende omstandigheden. Het toepassen van de Chw heeft voor PLV primair de bedoeling om het kostenverhaal van planstructurele voorzieningen zoals het schoon en veilig maken van het gebied en de aanleg van de hoofd water-, groen- en wegenstructuur over het hele plan te kunnen omslaan en daarmee ook die kwaliteit te kunnen borgen. Omdat we geen 5.000 woningen in 10 jaar kunnen bouwen is middels de Chw geopteerd voor een vernieuwende aanpak van een bestemmingsplan met een looptijd van 20 jaar. Daarmee wordt voorkomen dat derden met een grondpositie niet bijdragen aan deelgebied overstijgende kosten.