Waarom maken jullie van het huidige vliegveld geen zakenvliegveld?

1  reacties

Linda van den Berg 15-04-13 om 12:36

Onderzoeken in de tijd van voor de gemeentelijke fusie, uitgevoerd door zowel de gemeente Valkenburg als de gemeente Katwijk, hebben uitgewezen dat een commerciële doorstart (al dan niet in combinatie met behoud van de militaire functie) zonder financiële betrokkenheid van de (rijks)overheid niet haalbaar was. O.a. de rijksoverheid heeft er niet voor gekozen om het gebied te behouden als vliegveld, maar te bestemmen voor andere doeleinden. Het behoud als vliegveld was daarmee van de baan, dus niet haalbaar. Bovendien is ook het overgrote deel van de (technische) infrastructuur verwijderd.