Wanneer wordt de locatie toegankelijk voor publiek?

ProfielfotoLinda van den Berg 19-11-2012 1208 keer bekeken 1 reacties

1  reacties

Linda van den Berg 19-11-12 om 9:50

Dat zal nog enige tijd duren. Het moment waarop u de Locatie Valkenburg vrij kunt bezoeken, bijvoorbeeld door er een rondje te fietsen of te wandelen, hangt namelijk samen met de manier waarop de geleidelijke verandering van vliegen naar wonen plaatsvindt. Eerst moet de situatie veilig zijn.
De transformatie van vliegveld naar woon-, werk- en recreatiegebied is inmiddels ingezet door het RVB, die eigenaar is van het terrein. Tijdens de transformatie zal naar verwachting op meerdere plekken tegelijk gewerkt worden met graafmachines, detectieapparatuur, et cetera. Om technische én veiligheidsredenen kan het RVB, als eigenaar van het terrein, het terrein dan niet openstellen voor recreatief gebruik. Mochten zich in de tussenliggende fase tijdens de uitvoering alsnog reële kansen voordoen om delen van het terrein (al dan niet tijdelijk) open te stellen en of functioneel in te richten, dan zal het RVB het niet nalaten om hier samen met de gemeente en/of derden serieus werk van te maken.